Ako sa zmäkčovač regeneruje, pozrite si obrázok kde sú popísané jednotlivé stavy (pre zjednodušenie vysvetlenia je nádoba na soľ vedľa zmäkčovača, naše zmäkčovače majú nádobu na soľ vo vnútri zmäkčovača):Regenerácia
(prepláchnutie zmäkčovača), čiže výplach naviazaného vápnika a horčíka zo zmäkčovača do odpadového potrubia môže trvať od 60 do 120 minút podľa nastavenia zmäkčovača a podľa tvrdosti vstupnej vody.

Začiatok regenerácie zmäkčovača vody ja nastavený väčšinou na 2.00 hod ráno, aby to bolo v čase s čo najmenším predpokladom potreby zmäkčovania a používania vody. Tento čas je však možné podľa individuálnej potreby zmeniť. V prípade potreby volajte servisné stredisko (HOTLINE).

Comments are closed.