Chemický zmäkčovač vody funguje na princípe výmeny iónov. Ióny vápnika (Ca2+) a horčíka (Mg2+) sú vymieňané za ióny sodíka (Na+).

Tvrdá vstupná voda poháňaná vstupným tlakom z vodovodného potrubia najprv preteká cez riadiacu hlavu zmäkčovača vody a katexovú vložku (ionitomenič)  a ďalej vystupuje trubkou cez riadiaci ventil ako zmäkčená už do odberného miesta (kotol, bojler, batérie, sprcha , práčka a pod.)

Zmäkčovač vody sa skladá z týchto častí:
1. Sklolaminátová nádoba na katex – nádoba je naplnená iontomeničom (katexom), cez ktorý permanentne prúdi voda pod tlakom. Je vysoko odolná nádoba, ktorá do vody nič nevylučuje, nekoroduje a dokonale tesní.

2. Bypass – slúži na reguláciu výstupnej tvrdosti vody (pomocou ventilu) a v čase regenerácie zmäkčovača umožňuje používanie neupravenej vody.

3. Riadiacia hlava - riadi celý proces úpravy vody vrátane regenerácie, či preplachu. Má digitálny displej na ktorom sa nastavujú všetky funkcie zmäkčovača (vstupná tvrdosť, zostávajúci čas do ďalšej regenerácie, servisné nastavenia atď.). Súčasťou riadiacej hlavy je distribútor, ktorý zabezpečuje optimálne prúdenie vody cez katex v tlakovej fľaši. Výrobca hlavice Erie vylučuje vodnú koróziu, oxidáciu a tiež zaručuje vysokú odolnosť proti poškodeniu mechanickými nečistotami.

4. Katex (iontomenič) –  silne kyslá náplň, cez ktorú prúdi vstupná tvrdá voda a pomocou výmeny iónov mení jej chemické vlastnosti resp. zloženie na výstupe upravenej vody. Životnosť katexu je pri stálom používaní cca 10 rokov.

5. Nádoba na soľ – plastová nádoba, v ktorej sa vytvára roztok soľanky potrebný na regeneráciu zmäkčovača po vyčerpaní svojej kapacity. Nádoba je spojená so zmäkčovačom vody cez riadiaci ventil a je umiestnená buď mimo zmäkčovača, alebo tvorí so zmäkčovačom jeden kompaktný celok tzv. kabinet .

Comments are closed.