17-laboratory-test-tubes-in-science-research-lab-olivier-l-studio

Tvdosť vody vám zmeriame ZADARMO v našom SHOWROOME v OC BETA na Tomášikovej 24 v Košiciach. Vodu, cca 1 dcl je potrebné doniesť v uzavretej nádobe naplnenej do plna, voda tiež musí byť čerstvá.

tvrda_voda_versus_makka_voda

Vodu, ktorá obsahuje väčšie množstvo rozpustených solí vápnika a horčíka, nazývame tvrdá voda. Podľa obsahu aniónov kyselín rozlišujeme prechodnú (uhličitanovú) a trvalú tvrdosť vody, ktorú spôsobujú najmä sírany. Prechodnú tvrdosť vody zapríčiňuje rozpustený hydrogén-uhličitan vápenatý a horečnatý. Počas zohrievania vody sa hydrogén-uhličitan vápenatý rozkladá na oxid uhličitý a málo rozpustný uhličitan vápenatý: Ca(HCO3) ———> CaCO3 + H2O + CO2 Rozpustnosť oxidu uhličitého vo vode sa s teplotou znižuje a uhličitan vápenatý sa  [ Celý článok ]

mapa-tvrdosti-vody-okresy

Na celom našom území je tvrdosť vody veľmi rozdielna a závisí od viacerých faktorov ako sú: typ pôdy, ročného obdobia a pod.. Voda, ktorá pochádza z prameňov bohatých na zrážky alebo voda, ktorá prechádza iba málo rozpustnými vrstvami hornín, je mäkká. Voda v oblastiach chudobnejších na zrážky je tvrdšia. A najväčší problém s tvrdosťou vody je v oblastiach bohatých na vápenec a sadrovec , kde môže byť voda až veľmi  [ Celý článok ]

tvrda_voda_zmakcovace_vody_04

Poznáte to? Nánosi na rýchlovarnej kanvici, pokazená práčka, zničený kotol…. Prečo sa to všetko deje? Tvrdá voda vytvára usadeniny tzv. vodný kameň, ktorý spôsobuje nemalé problémy. Postihnuté sú najmä vodovodné potrubia, ohrievacie telesá (elektrické i plynové), práčky, umývačky riadu, žehličky, varné kanvice atď. Pokiaľ je voda je tvrdá,  je potrebné použiť väčšie množstvo pracieho prášku až o viac než 30 % . Na pracích práškoch sa často nachádza údaj o množtve prášku potrebnom  [ Celý článok ]

tvrda_voda_zmakcovace_vody_02

Najbežnejšie jednotky tvrdosti vody sú mmol/l, nemecké stupne tvrdosti °dH a ppm. V laboratórnych rozboroch vody sa tvrdosť vody uvádza v mmol/l. V technických špecifikáciach prístrojov sa však používa najmä °dH a ppm. Nižšie uvedená prevodová tabuľka tvrdosti Vám pomôže tieto jednotky navzájom skonvertovať. Napr. 1 mmol/l je 5,60 °dH alebo 100,00 ppm.  Jednotky tvrdosti vody  mmol/l  mval/l  nemecký (°dH)  ppm CaCO3 francúzsky (°f)  1 mmol/l  1,000  2,000  5,600  100,000  [ Celý článok ]

tvrda_voda_zmakcovace_vody_01

Prítomnosť vápnika (Ca2+) a magnézia (Mg2+) vo vode sa vo všeobecnosti nazýva tvrdosť vody. Celková mineralizácia vody sa stanovuje vážením úsušku pri teplote 105 °C. Nad hodnotu 200 mg/l sa voda považuje za minerálnu. Tvrdosť vody sa meria: 1. Kvapkami na tvrdosť vody 2. Lakmusovým papierikom (testom) 3. Fotometrom (špeciálny merač na rôzne prvky vo vode) 4. Iontovým chromatografom (vysoko špecializovaný prístroj) Tvrdosť vody sa udáva sa v miligramoch na liter  [ Celý článok ]