Všetky nami ponúkané zariadenia majú platné CE certifikáty vydané v Belgicku.