You need to upgrade your Flash Player to version 10 or newer.

odstranovac_zeleza_a_manganu_005

  Odstraňovače železa a mangánu CrystalFeMn Odstraňovače železa a mangánu používajú náplň Pyrolox a sú vybavené automatickou riadiacou hlavou s by-pasom, ktorá riadi proces regenerácie na základe objemu pretečenej vody. Odstraňovač železa a mangánu sa umiestňuje za prívodom vody do domu v uzatvorených priestoroch (napr. technická miestnosť, kotolňa), kde teplota neklesá pod 5°C. Nutnosťou je i to, aby v miestnosti bolo možné napojenie odstraňovača železa a mangánu na odpadové potrubie.

mapa-tvrdosti-vody-okresy

Na celom našom území je tvrdosť vody veľmi rozdielna a závisí od viacerých faktorov ako sú: typ pôdy, ročného obdobia a pod.. Voda, ktorá pochádza z prameňov bohatých na zrážky alebo voda, ktorá prechádza iba málo rozpustnými vrstvami hornín, je mäkká. Voda v oblastiach chudobnejších na zrážky je tvrdšia. A najväčší problém s tvrdosťou vody je v oblastiach bohatých na vápenec a sadrovec , kde môže byť voda až veľmi  [ Celý článok ]

tvrda_voda_zmakcovace_vody_04

Poznáte to? Nánosi na rýchlovarnej kanvici, pokazená práčka, zničený kotol…. Prečo sa to všetko deje? Tvrdá voda vytvára usadeniny tzv. vodný kameň, ktorý spôsobuje nemalé problémy. Postihnuté sú najmä vodovodné potrubia, ohrievacie telesá (elektrické i plynové), práčky, umývačky riadu, žehličky, varné kanvice atď. Pokiaľ je voda je tvrdá,  je potrebné použiť väčšie množstvo pracieho prášku až o viac než 30 % . Na pracích práškoch sa často nachádza údaj o množtve prášku potrebnom  [ Celý článok ]

tvrda_voda_zmakcovace_vody_02

Najbežnejšie jednotky tvrdosti vody sú mmol/l, nemecké stupne tvrdosti °dH a ppm. V laboratórnych rozboroch vody sa tvrdosť vody uvádza v mmol/l. V technických špecifikáciach prístrojov sa však používa najmä °dH a ppm. Nižšie uvedená prevodová tabuľka tvrdosti Vám pomôže tieto jednotky navzájom skonvertovať. Napr. 1 mmol/l je 5,60 °dH alebo 100,00 ppm.  Jednotky tvrdosti vody  mmol/l  mval/l  nemecký (°dH)  ppm CaCO3 francúzsky (°f)  1 mmol/l  1,000  2,000  5,600  100,000  [ Celý článok ]

tvrda_voda_zmakcovace_vody_01

Prítomnosť vápnika (Ca2+) a magnézia (Mg2+) vo vode sa vo všeobecnosti nazýva tvrdosť vody. Celková mineralizácia vody sa stanovuje vážením úsušku pri teplote 105 °C. Nad hodnotu 200 mg/l sa voda považuje za minerálnu. Tvrdosť vody sa meria: 1. Kvapkami na tvrdosť vody 2. Lakmusovým papierikom (testom) 3. Fotometrom (špeciálny merač na rôzne prvky vo vode) 4. Iontovým chromatografom (vysoko špecializovaný prístroj) Tvrdosť vody sa udáva sa v miligramoch na liter  [ Celý článok ]

Zmakcovac_Vody_CrystalSoft_Sentencia_001

Odstraňovače dusičnanov CrystalNit. Prevedenie v modeli SENTENCIA alebo ULTRA Odstraňovače dusičnanov fungujú na rovnakom princípe ako zmäkčovače vody, avšak namiesto vápnika a horčíka odstraňujú dusičany. Okrem nitrátovej živice sú všetky ostatné parametre prístroja zhodné s tým istým modelom zmäkčovača vody. Keďže odstránenie dusičnanov je technicky komplikovanejšie, je nutné vypracovať konkrétne riešenie na mieru pre zákazníka. Pre viac informácií nás kontaktujte na t.č. 0944 180 227.

vypadok_prudu

Zmäkčovač vody má zabudovanú batériu, ktorá udrží jeho nastavené parametre do 24 hodín. Po tomto čase sa však nastavené hodnoty vymažú a bude nutné zmäkčovač vody znovu odborne naprogramovať. Postupujte buď podľa priloženého návodu, alebo kontaktujte naše servisné stredisko - HOTLINE.

Všetky chemické zmäkčovače vody v našej ponuke sú plne automatizované s jednoduchou údržbou – užívateľ iba raz za čas doplní spotrebovanú tabletovanú soľ (25 kg balenie). Je však vhodné aspoň 1x za rok nechať zmäkčovač premerať odborným servisom a tiež aspoň 1x za rok  je doporučená sanitácia – dezinfekcia zmäkčovača vody aby sa zabránilo kontaminácií zmäkčovača vody baktériami a vírusmi. Pre sanitáciu alebo premeranie kontaktujte HOTLINE – SERVIS 0944180227.

Je upravená voda chemickým zmäkčovačom zdraviu neškodlivá? 1. Všetky naše zariadenia na úpravu vody majú CE certifikát*. 2. Všetky naše zariadenia na úpravu vody majú certifikát z hygieny o ich netoxickosti*. 3. Všetky naše výrobky sú prvotriednej kvality a sú vyrobené v EÚ. 4. Z chemického zmäkčovača sa do vody žiadna chémikália nevylučuje, len v ňom prebieha chemická reakcia a výmena iónov. 5. Zmäkčovač vody neodstráni z vody všetky potrebné  [ Celý článok ]

Cena zmäkčovača vody je závislá od jeho výkonu (aké množstvo vody dokáže zmäkčiť za hodinu) a jeho kapacity (aké má množstvo živice – katexu obsahuje). Čím väčšia je spotreba vody tým väčší zmäkčovač vody bude potrebný na prípravu mäkkej vody. Pre približný výpočet spotreby vody sa dá počítať s 150 l vody na deň pre jednu osobu v domácnosti. Bežná domácnosť má 4 členov čiže 4 x 150 = 600  [ Celý článok ]