Hľadáme regionálnych obchodných zástupcov a firmy zaoberajúce sa úpravou vody a inštalatérskymi prácami! Poskytujeme výhodné podmienky a profesionálne zázemie. V prípade záujmu nás kontaktujte na 0944 180 227 alebo emailom: info@osmoza.sk .

 

Hľadáme externých spolupracovníkov z týchto profesií:
inštalatér, kúrenár, plynár, stolár a ďalších, ktorí prídu priamo či nepriamo do styku s potrebou úpravy vody…